Bestuur

Het bestuur van de Oranje vereniging bestaat uit vijftien leden, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Momenteel zijn er twee plekken binnen het bestuur vacant. Vind je het leuk om mee te doen met de organisatie en de uitvoering van het Oranjefeest, neem dan contact op met een van de bestuursleden. Ook als je geïnteresseerd bent, maar nog niet goed weet of je een bestuurstaak wilt ? Je bent welkom om een keer in een vergadering mee te kijken of met het Oranjefeest mee te lopen (stage). Neem ook dan contact op met één van de bestuursleden.

Het bestuur bestaat uit:

André Maalderink (voorzitter)

Ellen Veldhuis (secretaris)

Jan Hulsing (penningmeester)

Evert Nieuwenhuis

Wim Jonkers

Hans Jansen

Daniël van Middelkoop

Herbert Fransen

Cor Jansen

Daniël Veltmaat

Bert Camphuis

René Jansen

Nico Hesseling

Ereleden: 

Remy Bloem ( erevoorzitter)

Reinie Kersten

Gar van Zetten