75+1 jaar bevrijding

Het bevrijdingsfeest is al lang geleden voorbereid. Het draaiboek ligt klaar en we
zien nu de datum van 17 april 2021 al weer snel dichterbij komen.
Van het optimisme dat het Covid-19 virus op zijn weg terug was en wij weer heerlijk van alle mogelijkheden die Nederland biedt gebruik kunnen maken, is helaas niet veel meer over.
Helaas moeten wij (alle betrokken zoals de verschillende verenigingen in Spankeren) tot de conclusie komen dat we ook dit jaar het bevrijdingsfeest, 75 jaar
+1, op 17 april niet kunnen vieren.